Les normes de qualitat i medi ambient

Norma ISO 14001

Treballem ajustant-nos a un sistema de gestió mediambiental, segons la Norma ISO 14001. Per això disposem d'una depuradora físico-química per al tractament de les aigües residuals.

Norma ISO 9001

El nostre sistema de qualitat s’adapta a la Norma ISO 9001 buscant satisfer permanentment les necessitats dels clients respecte a la qualitat del nostre servei.

 

parrilles