ENVIÏ’NS UN E-MAIL

Suggeriments, aclaracions, comentaris, tot el que vostè cregui oportú dir-nos, l'atendrem gustosament.


Al fer click en el botó Enviar vostè accepta que ha llegit i està d’acord amb la clàusula següent:

“De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, autoritzo la inclusió de les meves dades en un fitxer del qual és titular GALVANITZATS ANEAS SL, i
que aquestes siguin utilitzades per a la finalitat de la gestió comercial i l'enviament de comunicacions dels nostres
productes i/o serveis.
De la mateixa manera, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de
revocació del consentiment prèviament acceptat, que podré exercir en el domicili de GALVANITZATS ANEAS SL, a
Pol. Ind. Valldepins, Parc. 38, s/n - 43550 Ulldecona (TARRAGONA), o bé enviant un missatge a l’adreça de correu
electrònic administracion@galvanizados.com.”